تجاران

ترخیص کالا ، صادرات کالا ، ترانزیت

ما باور داریم بهترین همکاران را در حوزه واردات ، صادرات ، ترانزیت داریم ! یکبار خدمات ما را تجربه کنید و مشتری همیشگی ما شوید.
ترخیص کالا
یکی از مهم ترین حوزه های بازرگانی و تجارت کشور هاست .تجربه و تسلط بر قوانین تجارت بین الملل در امر صادرات و واردات کالا و فعالیت در این زمینه را به حوزه ای تخصصی و حرفه ای تبدیل کرده است.
برای واردات کالا باید فرایند ترخیص کالا را به ترتیب طی نمایید.
export
در دنیای امروز صادرات موتور توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود و هرچه اقتصاد کشوری پیشرفته تر، قدرت بهره وری آن بالاتر و توانمندی رقابت آن در عرصه بین المللی بیشتر باشد سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص خواهد داد. سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص دنیا در حال حاضر بیش از ۳۲ درصد است. این موضوع به خوبی نشان می دهد که تا چه حد اقتصاد جهانی به گسترش تجارت و توسعه صادرات وابسته است.
ترانزیت
طبق ماده ۵۹ قانون گمرکی جمهوری اسلامی ایران ف عبور داخلی فرایند گمرکی ای است که بر آن اساس کالای ترخیص نشده از یک گمرک میتواند برای ترخیص به گمرک های مجاز تحت نظارت منتقل گردد تا خدمات ترخیص در آن مقصد انجام شود