استاندارد

تایید استاندارد

تایید استاندارد کالاهای وارداتی به دو دسته کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری و کالاهای غیر مشمول طبقه بندی می‌شوند. جهت ترخیص کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری از کلیه گمرکات کشور ارائه گواهی بازرسی ضروری است. جهت صدور این گواهی ب…
گمرک جمهوری اسلامی ایران

اظهار کالا یا اظهار سند

مراحل اظهار کالا یا اظهار سند در گمرک اظهار کالا در گمرک به معنی آن است که صادر کننده و یا وارد کننده کالا و یا وکیل ایشان به گمرک اعلام میدارد که کالایی که او قصد خروج آن از گمرک را دارد چیست؟ و روند قانونی برای خروج کالا توسط وی طی شده و م…
نمونه ثبت سفارش

ثبت سفارش

انجام ثبت سفارش توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت دومین مرحله برای ورود به کشور و انجام امور مربوطه برای ترخیص آن ، دریافت مجوز ثبت سفارش کالا است. در صورت تائید نشدن آن خریدار یا وارد کننده دچار ضرر و زیان نشود. در صورت تائید و اخذ مجوز ، وارد…
پروفرما

گرفتن پیش فاکتور یا پروفرما از خریدار

اولین مرحله برای ترخیص کالا گرفتن پروفرما از خریدار است. اهمین پیش فاکتور یا پروفرما در ترخیص کالا پیش فاکتور اولین مرحله از نرخیص کالا است که پس از نهایی شدن مذاکره بین فروشنده و خریدار ، توس فروشنده نوشته میشود تا بتواند از آن در ترخی…
فرایند ترخیص کالا

فرایند ترخیص کالا

فرآیند ترخیص کالا از گمرک جمهوری اسلامی ایران: برای وارد کردن یک کالا و ترخیص آن باید به ترتیب فرایند های زیر انجام شود. ۱- گرفتن پیش فاکتور از خریدار ۲- انجام ثبت سفارش از صنعت و معدن ۳- اظهار سند ۴- درصورت نیاز تایید استاندار…
ترخیص کالا

ترخیص کالا

فرایند ترخیص کالا